I 22 år har vi haft det trevliga förtroendet att ansvara för dansen runt

midsommarstången i Grönemad.

Det har blivit många foton tagna.

En del av dessa håller på att läggas in på denna sidan.